Romana  /  English

Freelancers


Cristian

Cristian


Software Engineer


Hi! I am a student and I am searching a place or projects where I can train my skills and help, learning and working :)
Experience level: entry
Skills:

C/C++

Python

C#

HTML

CSS

Deschis sa invat si multe alte limbaje si sa imi creez noi skill-uri

Categories:
Data Entry Specialists
Data Science & Analytics
IT & Networking
Languages:
Romanian - advanced
English - medium
French - medium
Experience:

27/05/2017 Premiul I Intercontinental Intermediar 5 Division pentru ob?inerea punctajului maxim la cele 4 Contest-uri ale concursului ACSL

Acest premiu se acord? persoanelor care reusec s? s? ob?in? punctaje maxime la toate cele 4 etape

de calificare a concursului American Computer Science League.

27/05/2017 Concurent la concursul ACSL Newbury Park, CA (Statele Unite ale Americii)

American Computer Science League este un concurs interna?ional de informatic? la care particip? ?ari

de pe toate continentele.

Concursul se desf??oar? în mai multe etape, 4 etape care încep în decembrie, etape care stabilesc o

ierarhie a echipelor participante prin punctajele pe care le ob?in pe parcursul desfa?ur?rii acestora. Ca

?i anul trecut, echipa reprezentat? de Colegiul Na?ional de Informatic? "Grigore Moisil" s-a calificat la

cea de-a 5-a si ultima etap? a concursului care se desf??oar? în SUA.

Acest concurs cuprinde dou? par?i: cea de programare (în func?ie de divizia la care particip?,

Juniori/Intermediari/Seniori, echipele formate din 5 sau 3 membrii au la dispozitie un set de probleme

pe care trebuie s? le rezolve în 3 ore) ?i cea de teorie (aspectele teoretice cuprinse de acest concurs

sunt baze de numeratie, LISP, Assembly, ?i alte aspecte informatice ce necesit? gandirea logic? si

mult exerci?iu)

25/03/2017–26/03/2017 Participant la concursul FIRST TECH CHALLENGE ROMANIA Bucure?ti (România)

Unul dintre cele mai puternice concursuri de robotic? din Romania. Fiecare echipa participant?

format? din 10-12 elevi de liceu, avea sarcina de a crea un robot care s? indeplineasc? obiectivele

temei date (Velocity Vortex, 2017). Au fost implicate cunostin?e din discipline precum fizic?,

matematic? si informatic?, avand la dispozi?ie si o imprimant? 3D cu care ne printam anumite piese.

Robotul avea atat parte autonom?, cât ?i parte în care trebuia controlat prin intermediul unui joystick

01/07/2016–15/08/2016 Student la Mobile Summer School Pentalog, Brasov (România)

27/05/2016 Premiu ACSL pentru individual

Acest premiu se acord? elevilor care reu?esc s? ob?in? un punctaj bun la ultima etap? a concursului

American Computer Science League (peste 46 puncte din 48 ob?inute din partea de programare si de

teorie), reu?ind s? acumulez 47 de puncte.

27/05/2016 Concurent la concursul ACSL Nashua, New Hampshire (Statele Unite ale Americii)

American Computer Science League este un concurs interna?ional de informatic? la care particip? ?ari

de pe toate continentele.

 

Concursul se desf? oar? în mai multe etape, 4 etape care încep în decembrie, etape ? care stabilesc o

ierarhie a echipelor participante prin punctajele pe care le ob?in pe parcursul desfa?ur?rii acestora. Ca

?i anul trecut, echipa reprezentat? de Colegiul Na?ional de Informatic? "Grigore Moisil" s-a calificat la

cea de-a 5-a si ultima etap? a concursului care se desf??oar? în SUA.

Acest concurs cuprinde dou? par?i: cea de programare (în func?ie de divizia la care particip?,

Juniori/Intermediari/Seniori, echipele formate din 5 sau 3 membrii au la dispozitie un set de probleme

pe care trebuie s? le rezolve în 3 ore) ?i cea de teorie (aspectele teoretice cuprinse de acest concurs

sunt baze de numeratie, LISP, Assembly, ?i alte aspecte informatice ce necesit? gandirea logic? si

mult exerci?iu)

Locul 6 la Olimpiada Jude?ean? de Informatic? (2016 ?i 2017)

19/11/2016 Concurs de Algoritmica ITfest, Bucuresti (România)

04/11/2017 Concurs de Algoritmica ITfest, Bucure?ti (România)

Locul 3 ob?inut într-un concurs cu foarte putine echipe de elevi, îns? numeroase echipe de studen?i

 

Certificates:

Achèvement de la formation

Microsoft Learning - Certificat de formation en ligne

Cristian Panaite

A réussi :

Introduction to Programming with Python

 
Alison Cunard
Alison Cunard
General Manager Microsoft Learning Date de fin : 16 janvier 2018